İlan Kodu: 0112 Arrow SATILIK ADA

ea___i__ek_adas___3

Resim1

ea___i__ek_adas___3 ea___i__ek_adas___3

ea___i__ek_adas___12

Resim2

ea___i__ek_adas___12 ea___i__ek_adas___12

ea___i__ek_adas___10

Resim3

ea___i__ek_adas___10 ea___i__ek_adas___10

ea___i__ek_adas___9

Resim4

ea___i__ek_adas___9 ea___i__ek_adas___9

ea___i__ek_adas___8

Resim5

ea___i__ek_adas___8 ea___i__ek_adas___8

ea___i__ek_adas___7

Resim6

ea___i__ek_adas___7 ea___i__ek_adas___7

ea___i__ek_adas___6

Resim7

ea___i__ek_adas___6 ea___i__ek_adas___6

ea___i__ek_adas___4

Resim8

ea___i__ek_adas___4 ea___i__ek_adas___4

ea___i__ek_adas___5

Resim9

ea___i__ek_adas___5 ea___i__ek_adas___5

ea___i__ek_adas___2_505159787

Resim10

ea___i__ek_adas___2_505159787 ea___i__ek_adas___2_505159787

ea___i__ek_adas___1

Resim11

ea___i__ek_adas___1 ea___i__ek_adas___1
Gayrimenkul Tanıtım Bilgileri

Great Land

Acres Island Olive Island for Sale Ayvalik 50000000 Mıllıon Dollar Seaside Development Limited to Use Study Area Construction Made Approximate Cost 1000 Houses Acres Net Position in the Special Area Between Olive Tree House Done Investment Island for Sale in Camp Walkable Sea Coast 50000000 Million Dollars .. 


* Price: 50,000,000 USD (Built area: 131.57 USD / m2) (Land / Lot area: 50 USD / m2) 

 

 

Büyük Kara

 

 
BÜYÜK KARA
 
Satılık Deniz tarafı Kalkınma 267000 M2 dönüm Adası Ayvalık Zeytin Adası Kamp yapılabilen Sea Coast 50000000 Milyon Dolar Satılık Million Dollar Yaklaşık Maliyet Çalışma Alanı İnşaat 1.000 Zeytin ağacı Evi yapılması-Yatırım Adası arasında Özel Alanında evler, dönüm Net Genel Pozisyon yapılan Kullanımı sınırlandırılmıştır.
 
 
* Fiyat: 50.000.000 USD (Dahili alanı: 131.57 USD / m2) (Arsa / Arsa alanı: 50 USD / m2)
 
 
 
 
 

 

Çalışma Alanı İnşaat kullanın sınırlı Satılık Ayvalık 50000000 Million Dollar Deniz tarafı Kalkınma dönüm Adası Zeytin Adası Camp yapılabilen Sea Coast 50000000 Milyon Dolar Satılık Olive Tree Ev Bitti Yatırım Adası arasında Özel Alanında Yaklaşık Maliyet 1.000 Evleri Acres Net Genel Pozisyon yapılmıştır ..

 Bu bölgede tam 22 adet irili ufaklı ada ve adacıklar vardır...21 adedi Milli Parklar kapsamında olup..,İlgili ilanımızda duyurmakta olduğumuz 22. ada ise çok özel ve tapusu da özel mülkiyete ait olmak üzere Turizm Projelerine açık olmak ve desteklenmek üzere satışa sunulmuştur...

 

Mehmet AYDALKA10-06-2013 15:59#2

www.burhaniyeefeemlak.comBalıkesir’in Ayvalık ilçesi Mithatpaşa Mahallesinde yer alan ve tapuda pafta 55, ada 1142, parsel 1-2-3-4-5 sayıyla bulunan yaklaşık sahası 275.000m2 olan ve Çiçek Adası olarak bilinen adada iç ve dış turizme açık bir turistik tesis açılmak istenmektedir. 
Mülkiyet Durumu:
Adanın tüm mülkiyeti iki akraba aileye aittir. Adanın iskana açılması için Belediye Başkanlığı’na yapılan başvuru müştereken yapılmıştır. Esasen yasa gereği turizm belgesi alınabilmesi için tevhit edilip bir tapu altında toplanması zaruridir. Ayrıca kara yönünde adanın tam karşısında ve adanın en yakın yerinde tapuda pafta 123te yer alan toplam sahaları 451m2 olan ve üzerlerinde harap üç bina bulunan aynı şahısların müliyetindedir. Çiçek Adası Ulaşım:
a) Dış ulaşım:
Ada karşı sahiline iki yoldan ulaşmak mümkündür. Birinci yol Çanakkale- İzmir Devlet Yolu’nun Çanakkale yönünden gelirken Ayvalık’a 12km kala Keremköy’e saparak sahile ulaşılabilir. Sahil bu sapaktan 3,5 km’dir. İkinci yol ise Ayvalık’tan sahili takiben gelen 8 km.lik yoldur.b) Adaya geçiş:
Adada basit bir iskele mevcuttur. Ada karşı sahilinde 2si bakımlı olmak üzere 3 iskele vardır. Adanın karaya en yakın yeri 230 m’dir. Bu en yakın yer arası 80-100cm derinliktedir. Bu nedenle yaz günleri elbiselerini eline alan pekçok kişi yürüyerek adaya geçmektedir. Normal geçişler ise kayık ve küçük motorlarla yapılmaktadır. c) İç ulaşım:
Adada halen herhangi bir yol şebekesi yoktur. Küçük patikalar mevcuttur. d) Su durumu:
Adada çok eski zamanlardan kalma 4 eski kuyu vardır. Kuyuların içilebilir bol suyu mevcuttur. Bir kuyudaki suyun sertlik derecesi o kadar azdır ki böbreklerindeki kum ve taşları eritmek isteyenlerin rağbetini kazanmıştır. Bunların haricinde kıyı kesiminde içilir, çok lezzetli, hafif ve bol olan eskiden yapılmış bir su şebekesi mevcuttur.e) Elektrik durumu:
Adada halen elektrik yoktur. Ancak ada karşısındaki sahilde denize 800-1000m mesafeden yüksek gerilim hattı geçmektedir. Elektrik ihtiyacı bu hattan temin edilebilir. f) Kanalizasyon durumu:
Adada halen yerleşme olmadığından kanalizasyon şebekesi veya fosseptik yoktur. Ancak arazinin yapısı pis suları birkaç fosseptikte toplamaya müsaittir. g) İmar durumu: 
Bilindiği üzere ada, onaylı 1/25.000 ölçekli Edremit-Burhaniye kıyı kesimi nazım imar planı dışında kalmakta olup planda burası için herhangi bir karar getirilmemiştir. Bu nedenle plan değişikliği cihetine gidilmiştir. Bu hususu temin maksadıyla mevzuatın öngördüğü hususları yerine getirmek için ada hakkında Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel Müdürlükleri ile Ayvalık Belediye Meclisi gibi kurum ve kuruluşların olumlu görüşleri alınmış bulunmaktadır. h) Hali hazır harita:
Adanın 1/1000 ölçekli hali hazır haritaları müteahhit Ayhan BALTACI’ya hazırlattırılmış ve 07.08.1984 tarihinde ilgili merciilere tasdik ettirilmiştir. Hazırlanan bu haritalar Balıkesir-Ayvalık Çiçek Adası ismi altında ve 25R-1, 25R-2, 25R-3 pafta numaralarını taşıyan üç paftadan oluşmaktadır. i) Adanın topografik yapısı:
Ada, güney ve güneydoğu istikametinden çeşitli plajlarla başlayıp çok tatlı bir meyille kuzey ve kuzeydoğu istikametinde yükselen ve yerleşmeye çok müsait bir arazi yapısına sahiptir. Adanın en yüksek yeri denizden 22 m yüksektedir. Adanın batı, kuzey ve kuzeydoğusu diğer tarafların tersine birdenbire irtifa kaybeden ve denize dik bir şekilde inen yamaçlarla sarılıdır. Arazinin kuzeyde yükselmesi, güney ve güneydoğuda kalan sahayı ve plajları poyraz rüzgarlarından korumaktadır. Adanın kuzeydoğusunda çok eski zamanlarda kayalar oyularak yapılmış deniz banyoları vardır. j) Adanın bitki örtüsü:
Ada, pek sık olmayan çeşitli ağaç türleriyle kaplıdır. Adadaki çiçeklerin varlığı nedeniyle adanın adı Çiçek Adası olarak kabul edilmiştir.k) Kurulması düşünülen turizm tesisi: Tesis turistik tatil köyü olacaktır.
Tesis, “Turizm yatırım ve işletmeleri nitelikleri, yönetmeliği”ndeki tatil köyleri ile ilgili bölümde yer alan (giriş tesisleri, yönetim, geceleme birimleri, lokanta, mutfak, çocuk bahçesi,eğlence, spor ve dinlenme tesisleri, manzara köşeleri, gezinti yolları, satış yerleri, personel birimleri, servis ve bakım birimleri gibi) hizmet birimlerinden oluşacaktır.
Yine aynı yönetmelikte yer alan plaj tesislerinde (denizde atlama yerleri – yüzme bilmeyenler için yüzme yerleri, cankurtaran, motor, tahdit şamandıraları, su sporları için teçhizat ve malzeme odaları, güneşlenme yerleri ve teçhizat, dinlenme terasları, duş. Mayo değiştirme yerleri) gibi tesis ve teçhizatlar bulunacaktır.
Tesisin ihtiyacı olan otopark ada karşı sahilindeki mülkiyeti ada sahiplerine ait arazide tertiplenecektir. Sahildeki bu otoparkla birlikte tertiplenecek ufak bir danışma bürosu gelecek konukların ilk müracaatlarına cevap verecek, onların adaya geçmelerini sağlayacaktır. Tesisin bir adada kurulması şüphesiz buraya ayrı bir güzellik getirecektir.l) Tesisin kapasitesi:
Adanın turizm amaçlı iskana açılmasıyla elde edilecek yatak kapasitesi.
Ada sahası plajlar çıktıktan sonra yaklaşık 260.000m2’dir. Bu alanın tatil köylerinde öngörülen yatak başına 85 m2lik alana bölümü sonucu azami 3.000 yataklık bir kapasite elde edilebilir. m) Sonuç:
-Bir turistik tesisin su, elektrik, fosseptik gibi altyapı gereksinimlerinden bir bölümü mevcut bir kısmı da kolay temin edilebilir durumdadır.
-Ulaşım mevcuttur.
-Topografik yapı yerleşime müsaittir.
-Bitki örtüsü güzel ve dinlendiricidir.
-Ada mülkiyetinin iki akraba aileye ait olması hepsinin bu planlamayı istemesi önemli bir kolaylıktır. 
-Ayvalık turizmi teşvik açısından öncelikli yöreler arasındadır.
 

 

 

 

* Fiyat: 50.000.000 USD (Dahili alanı: 131.57 USD / m2) (Arsa / Arsa alanı: 50 USD / m2)

 

Adres

Great Land

Acres Island Olive Island for Sale Ayvalik 50000000 Mıllıon Dollar Seaside Development Limited to Use Study Area Construction Made Approximate Cost 1000 Houses Acres Net Position in the Special Area Between Olive Tree House Done Investment Island for Sale in Camp Walkable Sea Coast 50000000 Million Dollars .. 


* Price: 50,000,000 USD (Built area: 131.57 USD / m2) (Land / Lot area: 50 USD / m2) 

 

 

Büyük Kara

 

 

 

Çalışma Alanı İnşaat kullanın sınırlı Satılık Ayvalık 50000000 Million Dollar Deniz tarafı Kalkınma dönüm Adası Zeytin Adası Camp yapılabilen Sea Coast 50000000 Milyon Dolar Satılık Olive Tree Ev Bitti Yatırım Adası arasında Özel Alanında Yaklaşık Maliyet 1.000 Evleri Acres Net Genel Pozisyon yapılmıştır ..

 

 

 

 

 

* Fiyat: 50.000.000 USD (Dahili alanı: 131.57 USD / m2) (Arsa / Arsa alanı: 50 USD / m2)

 

Gayrimenkulün Yeri
İlçeAYVALIK
İlBALIKESİR
BölgeEGE
ÜlkeTürkiye
 175.000.000 TL
PDF  Yazdır  Email
Hot Offer!!Kategori: Araziler
Tip: SATILIK ARAZİ
görüntülenme : 4315
Eklenme Tarihi : 30-05-2013

Emlak Bilgileri

Kullanılabilir Alan: 275000.00 m²
Toplam Arsa Alanı: 120000.00 m²

Emlak Fiyatı

Fiyat:  175.000.000 TL 

Özellikler

Deniz Manzarası
Şehir Dışı
Şehre Yakın
Havaalanına yakın
Doğa Manzarası
Otogara yakın
Sahile yakın
Batı cephesi
Güney cephesi
Kuzey cephesi
Acenta Bilgileri
Contact Image
Adı : Burhaniye EFE Emlak İnşaat
Adres : Taylıeli Mahallesi, Nefes Kür Merkezi
Posta Kodu : 10700
İlçe : Balikesir
İl : Balıkesir
Ülke : Türkiye

Telefon:+905378549019
Cep Telefonu: +905378549019
Faks: +902664121533
Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

RSS Feed
Hot Offer!!
Fiyat:  1 TL
ANKARA ADANA YOLU Ü...
Hot Offer!!
Fiyat:  2.000.000 TL
ŞEHRİMİZİN HUZUR DO...
Hot Offer!!
Fiyat:  275.000 TL
Burhaniye'de Satılı...
Hot Offer!!
Fiyat: Lütfen İletişim Kurun
GREAT PROJC WITH LA...
Hot Offer!!
Fiyat:  55.000.000 TL
BOLU BÖLGESİNE TURİ...
Hot Offer!!
Fiyat:  13.500.000 TL
200 Dönüm, İzmir-Ça...
Hot Offer!!
Fiyat: Lütfen İletişim Kurun
GÜNLÜK-HAFTALIK-AYL...
Hot Offer!!
Fiyat:  11.000.000 TL
https://docs.google...
Hot Offer!!
Fiyat:  310.000 TL
BAHÇE KATI; 310000....
Hot Offer!!
Fiyat:  600.000 TL
Huzur diyarı Ören'd...
Hot Offer!!Sold
Fiyat:  250.000 TL
Yenifoça merkezde.....
Hot Offer!!
Fiyat:  1.700.000 TL
İMARA SINIR-5000'Lİ...
Hot Offer!!
Fiyat:  150.000 TL
Açık Yüzme Havuzu,Y...
Hot Offer!!
Fiyat:  1.700.000 TL
YÜKSEK GELİR GETİRE...
Hot Offer!!
Fiyat:  100.000 TL
BİRBİRİNDEN BAĞIMSI...
Hot Offer!!
Fiyat:  465.000 TL
MİNİBÜS CADDESİNE Ç...
Hot Offer!!Sold
Fiyat:  55.000 TL
BAHÇELİ,MÜSTAKİL ...
Hot Offer!!
Fiyat:  175.000.000 TL
Great Land Acres I...
Hot Offer!!
Fiyat: Lütfen İletişim Kurun
Hot Offer!!
Fiyat:  1 TL
DİNLENMEK VE İYİ Bİ...
Hot Offer!!Sold
Fiyat:  1.500.000 TL
TURİZM MERKEZİ ÖREN...
Hot Offer!!
Fiyat:  95.000 TL
BURHANİYE MERKEZDE ...
Hot Offer!!
Fiyat:  95.000 TL
ŞEHİR MERKEZİNDE,HE...
Hot Offer!!Sold
Fiyat:  80.000 TL
KALORİFERLİ,GÜNEŞ E...
Hot Offer!!Sold
Fiyat:  120.000 TL
Evimiz Edremit ilçe...
Hot Offer!!
Fiyat:  700.000 TL
ÇANAKKALE OTO YOLA ...
Hot Offer!!
Fiyat:  1.250.000 TL
ÇANAKKALE OTO YOLA ...
Hot Offer!!
Fiyat:  1.850.000 TL
JEOTERMAL ALANDA,YO...
Hot Offer!!
Fiyat:  1.850.000 TL
JEO TERMAL ALANDA,Y...
Hot Offer!!Sold
Fiyat:  115 TL
Burhaniye Merkez'de...
Hot Offer!!
Fiyat:  100.000 TL
İLK SAHİBİNDEN ALTİ...
Hot Offer!!
Fiyat:  180.000 TL
2.5 Kat Yaz-Kış Otu...
Hot Offer!!Sold
Fiyat:  105.000 TL
YENİ MAHALLEDE -KÖŞ...
Hot Offer!!Sold
Fiyat:  75.000 TL
3+1 Çift Tuvalet-Ba...
Hot Offer!!Sold
Fiyat:  120.000 TL
BURHANİYE MURAT KUY...
Hot Offer!!
Fiyat:  950.000 TL
200.000.- EURO 'YA ...
Hot Offer!!
Fiyat:  235.000 TL
BURHANİYE PELİTKÖY'...
Hot Offer!!
Fiyat:  1 TL
BURHANİYE-ÖREN-AYAK...
Hot Offer!!
Fiyat:  175.000 TL
ÖĞRETMENLER MAHALLE...
Hot Offer!!
Fiyat:  170.000 TL
250.000,230.000,180...
Hot Offer!!Sold
Fiyat:  85.000 TL
İhtiyaca binaen ace...
Hot Offer!!
Fiyat:  190.000 TL
Yepyeni,Her Şeyi Öz...
Hot Offer!!
Fiyat:  380.000 TL
Ören'de Çok Özel Ba...
Hot Offer!!Sold
Fiyat:  80.000 TL
Bademli'de Adil Bol...
Hot Offer!!
Fiyat:  135.000 TL
SATILIK DUBLEX BURH...
Hot Offer!!
Fiyat: Lütfen İletişim Kurun
KİRALIK PANSİYONLAR...
Hot Offer!!Sold
Fiyat:  375.000 TL
SATILIK TRİBLEX BUR...
Hot Offer!!Sold
Fiyat:  125.000 TL
BURHANİYE ÖRENDE TR...
Hot Offer!!
Fiyat: Lütfen İletişim Kurun
GÖMEÇ ARTUR ARKASI ...
Hot Offer!!
Fiyat:  400.000 TL
SATILIK DUBLEX BURH...
Hot Offer!!
Fiyat:  290.000 TL
SATILIK TRİBLEX BUR...
Hot Offer!!
Fiyat:  310.000 TL
SATILIK TRİBLEX İSK...
Hot Offer!!
Fiyat: Lütfen İletişim Kurun
BURHANİYE EFE EMLAK...
Hot Offer!!
Fiyat:  195.000 TL
SATILIK TRİBLEX ÖRE...
Hot Offer!!
Fiyat:  115.000 TL
SATILIK ARSA BURHAN...
Hot Offer!!
Fiyat:  190.000 TL
SATILIK DUBLEX ÖREN...
Hot Offer!!Sold
Fiyat:  80.000 TL
SATILIK DAİRE 2+1 A...
Hot Offer!!
Fiyat:  110.000 TL
ARSA ÖRENDE MERKEZD...
Hot Offer!!
Fiyat:  165.000 TL
Hot Offer!!
Fiyat:  1.250 TL
KİRALIK İŞYERİ OFİS...
  • Gelişmiş Arama